Dit is een 'voorbeeld' examen en bestaat 25 vragen. Hiermee krijgt u een beeld van hoe onze examens eruit zien en opgesteld zijn. Probeer het nu en ervaar het zelf. Dit voorbeeld examen is gratis, het kost u slechts wat tijd!

1. Hoe wordt het model van de verkiezing van leden voor de Eerste Kamer ook wel genoemd?

A.
B.
C.

Question 1 of 25

2. Wie kan een verdachte in bewaring stellen en voor hoe lang?

A.
B.
C.

Question 2 of 25

3. Wat wordt er getoetst bij de voorgeleiding na een aanhouding op heterdaad?

A.
B.
C.

Question 3 of 25

4. Door middel van welk van de onderstaande aanwijzing kan een Buitengewoon Opsporingsambtenaar zijn titel van opsporing verkrijgen?

A.
B.
C.

Question 4 of 25

5. Wie worden er bedoelt met bijzondere ambtenaren van politie?

A.
B.
C.

Question 5 of 25

6. Wie bepaald of een verdachte die een beroep doet op een strafuitsluitingsgrond deze ook daadwerkelijk krijgt toegewezen?

A.
B.
C.

Question 6 of 25

7. Welk beginsel is juist wanneer het gaat over de mate waarin de ambtenaar geweld toepast tijdens zijn werkzaamheden?

A.
B.
C.

Question 7 of 25

8. Welke benaming wordt er gebruikt voor de verdachte die niet tijdens de daad betrapt is maar waar tegen meer dan een redelijk vermoeden van schuld van toepassing is?

A.
B.
C.

Question 8 of 25

9. Wat wordt bedoeld met voortgezette toepassing?

A.
B.
C.

Question 9 of 25

10. Wanneer u een getuigschrift voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar heeft behaald en u bent betrouwbaar gebleken. Wie is bevoegd u te beëdigen in uw functie als Boa?

A.
B.
C.

Question 10 of 25

11. Wat moet een opsporingsambtenaar doen als hij met een machtiging een woning wil betreden zonder toestemming van de bewoner?

A.
B.
C.

Question 11 of 25

12. Wat wordt bedoeld met de uitspraak; "Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien."?

A.
B.
C.

Question 12 of 25

13. Voor een proces-verbaal is een van de belangrijkste stelregel dat?

A.
B.
C.

Question 13 of 25

14. Heterdaad wordt niet langer aanwezig geacht dan?

A.
B.
C.

Question 14 of 25

15. Wat wordt ook wel het meest omvattende recht op een goed genoemd?

A.
B.
C.

Question 15 of 25

16. Strafrecht kunnen wij in Nederland verdelen in?

A.
B.
C.

Question 16 of 25

17. Wat houdt het opportuniteitsbeginsel in?

A.
B.
C.

Question 17 of 25

18. Minderjarige verdachten worden in het Nederlands strafrecht verdeeld in twee verschillende leeftijdscategorieën. Te weten?

A.
B.
C.

Question 18 of 25

19. In Nederland kan een verdachte in twee hoedanigheden worden gestraft voor een strafbaar feit. Welk is juist?

A.
B.
C.

Question 19 of 25

20. Kan een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam zijn als hulpofficier van justitie?

A.
B.
C.

Question 20 of 25

21. Welk van de onderstaande mag/kan gebruikt worden bij de vaststelling van de identiteit van een verdachte?

A.
B.
C.

Question 21 of 25

22. Wat is essentieel om een jongere naar Halt te kunnen doorverwijzen?

A.
B.
C.

Question 22 of 25

23. Hoe heet het wanneer iemand een ambtenaar dwingt met bedreiging van of gebruik van geweld, om iets te doen of te laten, nog voordat de ambtenaar iets heeft gedaan?

A.
B.
C.

Question 23 of 25

24. Vanaf welke leeftijd geldt in het algemeen in Nederland de plicht om je desgevraagd te kunnen identificeren?

A.
B.
C.

Question 24 of 25

25. Aan welke grond moet een goed o.a. voldoen voordat u het in beslag kunt nemen?

A.
B.
C.

Question 25 of 25