Dit is een voorbeeld van een casus uit het GBT & Combi-bon pakket. De verzendknop is niet geactiveerd in dit voorbeeld.

1.

Deze casus gaat over het flyeren voor een commercieel doel zonder vergunning. Luistert u naar het geluidsfragment om een indruk te krijgen van het gesprek en hoe deze gevoerd zou kunnen worden. Daarna leest u de opdracht en vult u n.a.v. de opdracht de combi-bon in. Verstuurd u deze daarna door op de knop versturen te klikken en uw bon wordt door ons nagekeken. U ontvangt de feedback op uw bon op uw opgegeven mailadres.

Uw casus:

Casus Flyeren

U bent handhaver in dienst van de gemeente Amersfoort en belast met de toezicht en handhaving op de door de gemeente gestelde regels uit de APV/ASV.

Vandaag bevindt u zich op de Koperstraat in Amersfoort. Aldaar ziet u omstreeks 11:55 uur een vrouw met een stapels folders in haar hand welke ze aan mensen uitdeelt voor een commercieel doel.  U ziet dat een man en een vrouw een folder van haar aanpakken. De Koperstraat is aangewezen gebied.

U vraagt aan de vrouw of zij in het bezit is van een vergunning van de gemeente Amersfoort.
U hoort de vrouw zeggen dat ze deze niet heeft.

U zegt de vrouw de bekeuring aan en u controleert haar ID-gegevens.
U deelt haar het recht op rechtsbijstand mede en geeft haar de cautie.

De vrouw verklaard u: “Ik wist niets van een verguning.”

U legt de vrouw de bezwaarprocedure uit en overhandigd haar een afschrift van de bekeuring.

Hierna vervolgt u uw surveillance.

S

€140,-

F 111 zonder vergunning van het college of burgemeester aangewezen openbare plaatsen gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden.

Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

2. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

3. Het college kan vergunning verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.


Combi-bon invullen