fbpx

Product Detail

wp-1592739957211.jpg

Boa Compact

5,00

U heeft gekozen voor de aanschaf van onze Boa Compact zonder oefenexamens.
De Boa Compact is een uitgebreide samenvatting van de lesstof welke voor u goede hulp is om een voldoende te kunnen behalen op het examen Rechts- & Wetskennis.
Het is op een begrijpelijke wijze beschreven en er staan tevens voorbeelden en uitleg van de combi-bon in. Vanzelfsprekend is deze uitgave geheel up to date met de laatste exameneisen van ExTH.
Direct na aankoop heeft u online de mogelijkheid om het PDF document te downloaden of om op uw device op te slaan.

Let op, op dit document rust een auteursrechtelijke bescherming. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Qty:
Categorie:
Heb je een waardebon? Klik hier om je code in te vullen

Factuurgegevens

Additional Information

Your order

Product
Quantity
Total
Cart Subtotal 0,00
Order Total 0,00
  • Selecteer je bank

Www.boa-examen.nl neemt de bescherming van uw betalingsgegevens zeer serieus en heeft hiervoor passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Slechts de Functionaris Gegevensbescherming heeft toegang tot uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw betalingsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boa-examen.nl
Uw betalingsgegevens worden 6 jaar in ons systeem bewaard. Deze worden dus niet automatisch verwijderd.